DUNAMI ENSEMBLE (Brno)

Monday, October 10, 2016, 10 p.m.
Art Centre of Palacký University, Atrium

FRANTIŠEK CHALOUPKA (*1981, Czech Republic)
Chata v Jezerní kotlině (2016), PREMIERE

František Chaloupka – music
František Chaloupka & Panačik – subject
DUNAMI ENSEMBLE